Суши

Сяке
лосось
33 гр.
55 ₽
Эби
Креветка
33 гр.
65 ₽
Унаги
Угорь
33 гр.
75 ₽
Тобико
Икра летучей рыбы
33 гр.
65 ₽
Кани
краб
33 гр.
50 ₽
Икура
икра лососа
33 гр.
85 ₽
Чука
морские водоросли
33 гр.
55 ₽
Гун-кан
угорь семга, краб, креветка
33 гр.
80 ₽
Сяке Спайси
лосось, острый соус
33 гр.
60 ₽
Эби Спайси
креветка, острый соус
33 гр.
70 ₽
Мидии спайси
Мидии,острый соус
33 гр.
60 ₽
Сяке икура спайси
лосось, икра лосося, острый соус
33 гр.
80 ₽
Имбирь
20 гр.
10 ₽
Васаби
5 гр.
10 ₽
Соус
50 гр.
15 ₽
Палочки
0 гр.
5 ₽
Корзина